Vielsesritual 1992

Præludium - bruden føres ind i kirken under præludiet.

Salme

Hilsen: Herren være med Jer! - Og med din ånd!

Lad os alle bede:
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for livet, du gav os, og for alle dem, der har vist os kærlighed fra vi var børn og indtil i dag. Vi beder dig: Giv os stadig, hvad vi behøver, og forny daglig vor indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen

Således står der skrevet:
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han: "Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden." Og Gud skabte mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem.

Og vor Herre Jesus Kristus siger:
Har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: "Derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød."? derfor er de ikke længere to men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille.

Og apostelen Paulus skriver:
Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte , hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær ovre med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.

Tale

Så tilspørger jeg dig...(brudgommen):
Vil du have…(bruden), som hos dig står til din ægte hustru? - Ja
Vil du elske og ære hende og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru indtil døden skiller jer ad? - Ja
Ligeså tilspørger jeg dig…(bruden):
Vil du have…(brudgommen), som hos dig står til din ægtemand? - Ja
Vil du elske og ære ham, og leve med ham i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand indtil døden skiller jer ad? - Ja

Så giv hinanden hånd derpå!

Vielse med håndspålæggelse på brudeparrets hænder:
Eftersom i forud har lovet hinanden, at I ville leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og har givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer nu at være ægtefolk både for Gud og mennesker.

Her kan brudeparet eventuelt veksle ringe.

Mens brudeparret knæler siger præsten med håndpålæggelse:
Kære himmelske Fader! Giv denne brudgom og brud nåde, lykke og velsignelse både til sjæl og legeme! Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed og at tjene dig oprigtig i alle ting, så at de må leve som dine kære børn og engang samles hos dig i de evige boliger!
Hør os i Jesus navn:
Her bedes "Fadervor".
Fred være med jer!

Salme

Lad os alle bede: Vi takker dig himmelske Fader, fordi du har indstiftet ægteskabet, og vi beder dig, at du vil bevare denne din ordning og velsignelse urokket også i blandt os. Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd, at de må hjælpe hinanden at holde fast ved din frelsende nåde. Gør dem glade i håbet, tålmodige i trængslen og udholdende i bønnen, og styrk den til at være levende lemmer af din hellige menighed, så de engang med den kan samles hos dig i dit rige. Amen

Modtag Herrens velsignelse:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Amen   Amen   Amen

Salme

Postludium - brudeparret forlader kirken.


Tilbage til bryllup og kirkelig velsignelse


Tilbage til forsiden