Det gamle vielsesritual

Præludium - bruden føres ind i kirken under præludiet.

Salme

Vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders Kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen

Lad os alle bede:
Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig for livet, du gav os, og for alle dem, der har vist os kærlighed fra vi var børn og indtil i dag. Vi beder dig: Giv os stadig, hvad vi behøver, og forny daglig vor indbyrdes kærlighed ved Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen

Tale

Så tilspørger jeg dig...(brudgommen):
Vil du have…(bruden), som hos dig står til din ægte hustru? - Ja
Vil du elske og ære hende og leve med hende i medgang og i modgang i hvad lykke, Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru indtil døden skiller jer ad? - Ja

Ligeså tilspørger jeg dig…(bruden):
Vil du have…(brudgommen), som hos dig står til din ægtemand? - Ja
Vil du elske og ære ham og leve med ham i medgang og i modgang i hvad lykke, Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand indtil døden skiller jer ad? - Ja

Så giv hinanden hånd derpå!

Vielse med håndspålæggelse på brudeparrets hænder:
Eftersom i forud har lovet og tilsagt hinanden, at I vil leve sammen i ægteskab, og nu åbenbart har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og har givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer nu at være ægtefolk både for Gud og for mennesker.

Her kan brudeparet eventuelt veksle ringe.

Så velsigne Gud jer til at leve rettelig i ægteskabet, dertil bestemte han fra begyndelsen mand og kvinde, idet han sagde: ”Det er ikke godt for mennesket at være ene, jeg vil gøre ham en medhjælp, som passer til ham”. Og Vor Herre Jesus Kristus siger om ægteskabets hellighed og ukrænkelighed: Har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød? - Derfor, hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. Selv var vor Frelser gæst ved brylluppet i Kana og åbenbarede der sin herlighed, og hans kærlighed til kirken er det kristne ægteskabs høje og hellige forbillede. Derfor skal I vide, at ægteskabet er Gud behageligt og af ham velsignet.

Udvis da som kristne ægtefolk al god troskab imod hinanden både i gode og i svære dage; læg jer under jeres daglige samliv skriftens formaning og trøst på sinde, når det hedder: ”Sig altid Gud, vor Fader, tak for alle ting i vor Herres Jesu Kristi navn. Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres ønsker komme frem for Gud, idet I beder og bønfalder under taksigelse, så skal Guds fred, som overgår al forstand bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. - Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov! Ifør jer som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, sagtmodighed og tålmodighed: bær over med hinanden og tilgiv hinanden; hvis den ene har noget at bebrejde den anden, ligesom Herren tilgav jer, således skal I også gøre! Og over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er det fuldkomne bånd.

Men dersom Herren ikke bygger huset, da er bygmestrenes møje forgæves. Der for vil vi bede Gud om velsignelse over jer og sige af hjertet:

Brudeparret knæler, forbønnen er med håndspålæggelse på brudeparrets hoveder
Kære himmelske Fader! Giv denne brudgom og brud nåde, lykke og velsignelse både til sjæl og legeme! Giv dem at elske hinanden med trofast kærlighed og at tjene dig oprigtig i alle ting, så at de må leve som dine kære børn og engang samles hos dig i de evige boliger!

Hør os i Jesus navn:

Her bedes "Fadervor".

Fred være med jer!

Salme

Lad os alle bede:
Vi takker dig himmelske Fader, fordi du har indstiftet ægteskabet, og vi beder dig, at du vil bevare denne din ordning og velsignelse urokket også i blandt os. Giv alle kristne ægtefolk ved din Helligånd, at de må hjælpe hinanden at holde fast ved din frelsende nåde. Gør dem glade i håbet, tålmodige i trængslen og udholdende i bønnen, og styrk den til at være levende lemmer af din hellige menighed, så de engang med den kan samles hos dig i dit rige. Amen

Modtag Herrens velsignelse:
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Amen   Amen   Amen

Salme

Postludium - brudeparret forlader kirken.


Tilbage til bryllup og kirkelig velsignelse


Tilbage til forsiden