Kirkelige handlinger

Dåb   Konfirmation   Vielse   Begravelse


Dåb

En engel

Dåben er den største velsignelse.

Vi er døbte, fordi vi tror på Jesus Kristus, og vi døber vores børn til den samme tro og til at være med i det samme fællesskab.
Dåben er de kristnes tegn

De små børn får navn i dåben

Dåben finder sted i kirken, som regel under højmessen, højmessen er gudstjenesten kl. 10.30,
I kan se i gudstjenestelisten hvilke søndage, der er højmesse i Gørslev kirke.
Dåben kan også finde sted under andre gudstjenester, eller den kan holdes som en selvstændig kirkelig handling uden for gudstjenesten f. ex. en lørdag formiddag.

I kan bedst reservere plads i kirken til barnedåb ved at henvende jer til Kordegnekontoret i Sognehuset.
Kontoret er åbent hverdage kl. 10-12. Tlf: 56 87 17 89, det er også muligt at kontakte kordegnekontoret via e-mail: kordegn@bjaeverskovkirke.dk

Inden dåben er det vigtigt at have en samtale med præsten.

Ved barnedåb er der brug for faddere, der sammen med forældrene bringer barnet til dåben og slutter op om det. Fadderne påtager sig som kristne mennesker et særligt ansvar over for barnet.
En eller to af fadderne kan være barnet særligt nær og kaldes gudforældre.
Til en barnedåb skal der være mellem tre og fem faddere.

I forbindelse med en dåb i Gørslev kirke får barnet i dåbsgave af kirken en børnebibel og et dåbslys.


Konfirmation

Bibel og lys

Konfirmationen er de unges store fest.
Konfirmationen er en fornyelse af velsignelsen i dåben.
Konfirmanderne tager selv ansvaret for deres tro og deres tilhørsforhold til den kristne kirke.

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal have gennemført konfirmationsforberedelse, og konfirmanderne skal også i løbet af den tid, de går til konfirmationsforberedelse deltage i nogle gudstjenester i kirken.

Konfirmander i Gørslev sogn forberedes til konfirmation sammen med konfirmander fra Vollerslev, Lidemark og Bjæverskov sogne.

Konfirmationsforberedelsen finder sted i Bjæverskov sognehus.

Der er konfirmation i Goerslev kirke hvert år den første søndag i maj måned.

Hvis du vil vide mere om konfirmationen og konfirmationsforberedselsen kan du besøge konfirmandernes hjemmeside.
konfirmandernes hjemmeside kan du læse meget mere om konfirmationen og konfirmationsforberedelsen, og du kan downloade gudstjenestebogen, som skal følge konfirmanderne i kirke i den tid, de går til konfirmationsforberedelse.


Bryllup og kirkelig velsignelse

Vielse aftales med præsten, men det er en god idé, helst i meget god tid at kontakte kordegnekontoret for at reservere plads i kirken.
På kordegnekontoret kan I også få nøjagtig besked om, hvilke papirer det er nødvendigt at bringe i orden inden vielsen, og hvordan I i øvrigt forholder jer rent praktisk.

Vielsesritualet kan læses bag i salmebogen, men det kan variere lidt.
Vi bruger to forskellige vielsesritualer, som i virkeligheden ikke er så forskellige:
det gamle vielses ritual og det nye vielsesritual

Inden samtalen med præsten er det en god idé, at brudeparret overvejer, hvilke tanker de gør sig om ægteskabet, og det særlige i deres situation, og der er også flere praktiske ting;

Salmerne kan læses og melodierne høres på Den Danske Salmebog Online, http://www.dendanskesalmebogonline.dk/, hvor der er flere forslag til egende salmer til bryllup.

Fotografering er kun tilladt under højtideligheden efter aftale med præsten.
Skal der pyntes med blomster i kirken, skal I kontakte kirkens graver, Lillian Kristiansen tlf. 21 36 60 08.


Bisættelse og begravelse

Et kors med solopgang

Der er så mange praktiske ting i forbindelse med en bisættelse eller begravelse, som jeg ikke synes vi skal komme ind på på denne side, men det er vigtigt hurtigst muligt at kontakte præsten.

Sognepræst Susanne Thisted Tlf 40 11 62 74

Sognepræst Hanne Bohr Tlf. 56 87 01 21

Skal urnen eller kisten nedsættes på kirkegården er det også vigtigt at kontakte graveren.

Det kan være en god idé at læse nogle salmer igennem.
Her er et par gode forslag fra den nye salmebog fra 2002, som vi bruger i kirken:

Salmerne kan læses og melodierne høres på Den Danske Salmebog Online, http://www.dendanskesalmebogonline.dk/, hvor der er flere forslag til egende salmer til begravelse.

Her er nogle tekster, som jeg kan anbefale at læse, og som ofte bruges i kirken i forbindelse med en begravelseshandling:

Den gamle rituelle læsning til begravelse:

Jeg er opstandelsen og livet, siger Herren; den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø.
Hvad gavner det et menneske, om han vinder den hele verden, men må bøde med sin sjæl? Eller hvad kan et menneske give til vederlag for sin sjæl?
Vi har ikke bragt noget med ind i verden og kan heller ikke bringe noget ud af den. Men det er menneskenes lod een gang at dø og derefter dømmes. Salige er de døde, som dør i Herre.


Salme 23
fra Salmernes Bog:

Den gamle oversættelse

Herren er min hyrde, mig skal intet fattes, han lader mig ligge på grønne vange,. Til hvilens vande leder han mig, han kvæger min sjæl, han fører mig ad rette veje for sit navns skyld. Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din kæp og din stav er min trøst. I mine fjenders påsyn dækker du bord for mig, du salver mit hoved med olie, mit bæger flyder over. Kun godhed og miskundhed følger mig alle mine dage, og i Herrens hus skal jeg bo gennem lange tider.


Fra Gørslev kirkegård januar 2006

En bøn fra Salmebogen (den gamle):

Barmhjertige Fader! Tak for menneskelivet, du har givet os, med dets glæde og sorg; tak, at vi ved, at alle ting må tjene dem til gode, som elsker dig. Hold os nu i vor sorg fast hos dig; mind os om, at du ved din Søns død og opstandelse har båret vore smerter og fornyet os til et levende håb; hold os for øje, at du i dåben har gjort os til dine og tilsagt os syndernes forladelse og evigt liv.
I denne tro takker vi dig for alle gode gaver, du har givet os gennem hans/hendes liv, som nu er gået bort, og overgiver hans/hendes legeme og sjæl i dine hænder og beder dig bevare ham/hende til en glædelig opstandelse på den yderste dag. Send os din hjælp, at savnet må lindres. Styrk os i håbet om dit kommende rige, hvor du fører alle dine børn hjem til dig for at prise og takke dig til evig tid. Amen


Riutalet for jordpåkastelse:

Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Under jordpåkastelse tre gange på kisten siger præsten:

Af jord er du kommet.
Til jord skal du blive.
Af jorden skal du igen opstå.

Fader vor, du, som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige, ske din vilje,
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader voer skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fre det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen


Dåb   Konfirmation   Vielse   Begravelse


Tilbage til forsiden